مزایای لایفری liferay نسبت به جوملا


لایفری و جوملا

مزایای لایفری liferay نسبت به جوملا در این مقاله بررسی می شود و در 3 بخش راهبری توسعه و راه اندازی طبقه بندی شده است.


 

راهبری

  لایفری قابلیت یکپارچگی با ابزارهایی همانند آفیس مایکروسافت را دارد.

      از لایفری می توان به عنوان ابزاری برای تعامل در وب سایت های جامعه ی مجازی که در جوملا چنین ویژگی هایی بصورت پیشفرض وجود ندارد.
        امکان گرفتن و رها کردن در پورتال لایفری وجود دارد و باعث میگردد تا به راحتی بتواند بخش های مختلف صفحه را جا به جا نماید.
         توسعه
         لایفری پرتالی است که با بسیاری از سیستم ها به علت رعایت کردن استانداردها قابل یکپارچه شدن می باشد و انتقال به لایفری با کمترین تغییرات صورت میگیرد. لذا بسیاری از سازمان ها لایفری را به عنوان سکوی نرم افزاری خود انتخاب می کنند.
         راه اندازی
         لایفری یک پورتال در کلاس پورتال های وسیع است بسیاری از استانداردهای  نرم افزاری را رعایت کرده است، اما جوملا برای ابعاد متوسط طراحی شده است.

          جوملا ها بصورت جزیره ای مدیریت می شود اما در لایفری می توان با یک نصب صدها زیر سایت را با مدیریت واحد در اختیار داشت.

         لایفری به هیچ بانک اطلاعاتی وابسته نیست در صورتی که جوملا تنها بر روی MySQL راه اندازی می شود. این مزیت برای سازمانهایی مناسب است نمی توانند سکوی پلتفرم خود را تغییر دهند.

         لایفری دارای قابلیت هایی  لودبالانسینگ وکلاسترینگ برای راه اندازی می باشد در جوملا چنین نیست در لایفری قابلیت یکپارچگی سازمانی (Single Sign On) وجود دارد در صورتی که در جوملا چنین مباحثی وجود ندارد.

         مهمترین امکان لایفری بخش سرپرستی سرور می باشد، مدیر سایت می تواند با مراجعه به این بخش مدیریت منابع سرور را مورد بررسی قرار دهد.