توجه: تمامی ایمیل ها از خبرنامه گوگل و به اینباکس کاربران ارسال می گردد.
تعداد کاربران فعلی: 60000
این کاربران شخصاً اقدام به عضویت در گروه نموده و توسط گوگل تایید عضویت شده اند! 
 
نامه همواره یکی از ابزارهای بازاریابی و تبلیغات بوده است. با افزایش روزافزون استفاده از ایمیل این ابزار به شیوه اثربخشی برای تبلیغات اینترنتی تبدیل شده است. تبلیغات از طریق ایمیل ابزاری مقرون به صرفه ای است که از نرخ پاسخگویی بالایی نیز برخوردار است. همچنین این ابزار موجب وفاداری مشتریان و نیز موجب تقویت نام تجاری می‌شود، ضمن اینکه در جذب و نگهداری مشتریان نیز ابزار بسیار کارآمدی است.
 
در روش ارسال ایمیل تبلیغاتی اطلاعات مورد نظر به صورت متون گرافیک (ثابت یا متحرک)، همزمان برای هزاران نفر ارسال می‌شود و دریافت کنندگان می‌توانند با پرکردن فرمهای پیش بینی شده در نامه با فرستنده ارتباط دو سویه (Interactive) برقرار کنند. این ایمیل ‌ها را می‌توان بصورت خبرنامه‌های ادواری نیز ارسال کرد.
امروزه اینترنت یکی از رسانه‌های تبلیغاتی به شمار می‌رود. هر روز تعداد بیشتری از صاحبان مشاغل به سمت تبلیغات در این رسانه کشیده می‌شوند.
یکی از راه‌های تبلیغات در اینترنت ارسال ایمیل‌های تبلیغاتی است. ارسال ایمیل تبلیغاتی در عین داشتن مخاطب فراوان بسیار مقرون به صرفه نیز می‌باشد.
 به دلیل ارسال ایمیل از طریق سرور گوگل (گروه گوگل)، تمامی ایمیل های ارسالی این گروه به اینباکس ارسال می شود!
توجه: تبلیغات مغایر با شئون اسلامی و ایرانی و وزارت ارشاد تحت هیچ شرایطی پذیرفته نخواهد شد.
  
هزینه ارسال برای 60 هزار کاربر ایرانی: 60 هزارتومان

  


 
به یک وبسایت نیاز دارید؟
فروشگاه ساز می خواهید؟